ΙΑΤΡΙΚΟ ΟΞΥΓΟΝΟ
& ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΑ ΕΙΔΗ

H MEDI ACCESS ΣΑΣ ΣΥΝΙΣΤΑ ΝΑ ΑΠΟΦΕΥΓΕΤΕ ΤΗΝ ΑΥΤΟΔΙΑΓΝΩΣΗ.
ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΕΙΤΕ ΤΟΥΣ ΓΙΑΤΡΟΥΣ ΚΙ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΣΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΥ